Santrema VvE Beheer

Santrema is een landelijk VvE beheerkantoor voor belangenverenigingen, recreatieparken en verenigingen vanaf twee appartementsrechten. Afhankelijk van de behoefte van een vereniging kunnen de werkzaamheden bestaan uit onder andere het incasseren van periodieke bijdragen, afrekening stookkosten, het uitschrijven van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, notuleren, verzorgen van de administratie, het actueel houden van het ledenregister, verzekeringenbeheer, contractenbeheer, samenstellen van jaarrekeningen en begrotingen, het coördineren van reparatieverzoeken, planmatig onderhoud ten uitvoer laten brengen, slapende verenigingen activeren, het oprichten van nieuwe VvE’s en adviseren bij het splitsen van gebouwen of het samenstellen van reglementen.
Vaak zien wij dat verenigingen de keuze maken om het totale beheer aan Santrema uit te besteden. Voor met name de kleinere VvE’s of verenigingen met actieve besturen zien wij vaak dat er juist behoefte is om bepaalde specifieke taken aan de professional over te laten. U kunt dan denken aan alleen het samenstellen van een jaarrekening en begroting, contractonderhandeling, actualiseren van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), het taxeren van opstallen, interim bestuur of controle van de administratie.
Ieder complex is uniek en daarmee is nagenoeg geen één vereniging het zelfde. Daarom bieden wij naast de gebruikelijke beheermodulen ook maatwerk aan onze relaties.
Met name voor de kleinere verenigingen kan dit erg interessant zijn en blijft het bovendien ook betaalbaar.
Uiteraard kunt u als vereniging ook voor zekerheid kiezen. In dat geval kunt u een keuze maken uit een van onze beheerpakketten. Het beheertarief wordt mede bepaald door de omvang van de VvE. Maar ook de samenstelling van de gekozen beheermodulen of de keuze van het beheerpakket heeft invloed op de vergoeding. Echter, weten wij dat onze tarieven in de markt zeer scherp zijn.
Santrema heeft haar diensten modulair opgebouwd en onderverdeeld in 5 hoofdgroepen;
 Bestuurlijk beheer
 Financieel beheer
 Technisch beheer klein dagelijks onderhoud
 Technisch beheer planmatig onderhoud
 Advisering
Bij producten en diensten kunt u een selectie vinden van onze modulen opbouw.